Tomaat

De tomaat is een zeer belangrijke teelt voor de tuinbouw, waarbij de energievoorziening centraal staat. Bij het ontwerp van de energievoorziening voor tomatenkwekerij Solyco hebben we gewerkt met een uitdagende planning en veel betrokken partijen.
Voor de Engelse markt hebben we in samenwerking met CHOK de energievoorziening van de tomatenteelt bij ondermeer APS Alderley Edge, Europa Nurseries, Isle of Wight, Rudd en MF Nurseries ontworpen.