Barendse Freesia

Zeven jaar geleden zijn wij gestart met een onderzoek naar de optimale teeltomstandigheden voor freesia’s. Vervolgens zijn we in een gesloten ruimte, waar we deze fysische omstandigheden konden creëren, freesia’s gaan telen. Na wat opstartperikelen staat er inmiddels een rendabele teeltcel, waarmee wij het vakgebied hebben overtuigd, dat een teeltcel ook voor bloementeelt een goede keuze kan zijn. 

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Wil jij verder praten over het realiseren van jouw droom?

Neem dan contact op met een van ons!