Visie

Onafhankelijk

Vyverberg werkt internationaal, met een focus op Europa, gedreven door een toenemende vraag naar lokaal en duurzaam geteelde producten in (glazen) tuinbouwkassen. Duurzame glastuinbouw slaagt naar ons idee wanneer deze nuttig en haalbaar is voor elke partij in de keten.

Als onafhankelijk bureau begeleidt Vyverberg ondernemers en investeerders met deze complexe investeringsprojecten. Onze expertise verbindt praktijk en theorie, en overstijgt afzonderlijke vakgebieden als logistiek, (energie)techniek en financiën. Wij zijn niet gebonden aan leveranciers, werken conform alle geldende richtlijnen en zijn als eerste adviesbureau binnen de sector HortiQ gecertificeerd. Samen met onze klanten dragen we bij aan een sector die koploper is in de wereld.

Menselijke maat

Vyverberg opereert op een eerlijke, onafhankelijke en multidisciplinaire wijze. We werken met alle soorten teelt, in binnen- en buitenland, voor projecten van 50 m2 tot meerdere hectaren. Hierbij is de menselijke maat altijd leidend, waarbij wij met onze hands-on mentaliteit, zaken voor elkaar krijgen.  

Met ‘menselijke maat’ bedoelen wij dat we, binnen de grenzen van de aarde, bijdragen aan een wereld die voedselzekerheid en voedselveiligheid voor iedereen voorstaat. Wij geloven dat dit mogelijk is door productieprocessen, naast economisch rendabel, zo circulair als mogelijk in te richten. Wij dagen onszelf en onze klanten continu uit om processen te bedenken waarbij beide factoren maximaal zijn.

Deze door ons geformuleerde waarden vinden we terug in de Sustainable Development Goals (SDGs), zoals deze door de Verenigde Naties zijn opgesteld. De SDGs zijn zeventien doelen om, in 2030, van de wereld een betere plek te maken. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en klimaatcrisis. Onze waarden: ’produceren binnen de grenzen van de aarde’, ‘voedselzekerheid’ en ‘voedselveiligheid’ vinden we terug in de SDGs ‘zero hunger’, ‘responsible consumption and production’ en ‘climate action’.

Zero Hunger

Wij streven naar lokaal geproduceerd, veilig voedsel voor iedereen.

Responsible Consumption and Production

Wij streven naar een zo circulair mogelijke productie met minder afvalstromen.

Climate Action

Wij streven naar minimale uitstoot van CO2, door hergebruik van CO2 en het gebruik van alternatieve energiebronnen.

Wil jij verder praten over het realiseren van jouw droom?

Neem dan contact op met een van ons!