Vyverberg helpt ondernemers in de tuinbouw met het realiseren van hun droom.

Vyverberg helpt …

Vyverberg begeleidt, als onafhankelijk bureau, ondernemers en investeerders met complexe projecten in de (inter)nationale voedsel- en tuinbouwsector. Hierbij geloven wij dat, met de juiste aanpak, een economische gezonde bedrijfsvoering samen kan gaan met het op een duurzame wijze omgaan met de aarde en haar natuurlijke bronnen.

Onderscheidend in visie

Vyverberg opereert op een open, onafhankelijke en multidisciplinaire wijze. Hierbij is de menselijke maat leidend, waarbij wij met onze hands-on mentaliteit zaken voor elkaar krijgen. 1 Met ‘menselijke maat’ bedoelen wij dat we, binnen de grenzen van de aarde, bijdragen aan een wereld die voedselzekerheid en voedselveiligheid voor iedereen voorstaat. Hiermee sluiten we aan bij de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

Zero Hunger

Wij streven naar lokaal geproduceerd, veilig voedsel voor iedereen.

Responsible Consumption and Production

Wij streven naar een zo circulair mogelijke productie met minder afvalstromen.

Climate Action

Wij streven naar minimale uitstoot van CO2, door hergebruik van CO2 en het gebruik van alternatieve energiebronnen.

Een helder proces

Vyverberg heeft de ervaring en kennis in huis om alle fasen van de bouw van een kas of teeltcel optimaal te begeleiden. De ondernemer kan zich dan concentreren op het besturen van het bedrijf.

Ontwerp

Tijdens de ontwerpfase wordt, op basis van een programma van eisen, een voorlopig ontwerp gemaakt. Na terugkoppeling met de klant wordt het definitief ontwerp getekend, wat de blauwdruk is voor de te bouwen kas of teeltcel.

Bouw

Na vergunningverlening en een gedegen voorbereiding begeleidt Vyverberg de bouw. Met onze ervaren projectmanagers en in goede samenwerking met de verschillende toeleveranciers, werken wij toe naar een tijdige oplevering van de kas of teeltcel.

Bedrijfsvoering

Zowel voor, tijdens, als na een bouwproject biedt Vyverberg verschillende mogelijkheden om de bedrijfsvoering van een kas of teeltcel te verbeteren. Deze modules hebben betrekking op verschillende financiële, ecologische en procesmatige disciplines.

De fysieke puzzel

Naast deze procesmatige opzet van het bouwproject heeft Vyverberg ook de verschillende fysieke onderdelen van een kas of teeltcel helder in beeld gebracht.

Ons succes zit in de mensen

Wij zijn een hecht team van ervaren professionals, die passie voor hun vak hebben en een eerlijk en onafhankelijk advies durven geven.

Uitgelichte projecten

Vyverberg adviseert bouwtrajecten van 50 vierkante meter tot meerdere hectaren, voor alle soorten teelt en in het binnen- en buitenland.

Wil jij verder praten over het realiseren van jouw droom?

Neem dan contact op met een van ons!