X

Vyverberg helpt ondernemers in de
glastuinbouw bij het realiseren van hun droom..

Hierbij stellen we een economisch gezonde bedrijfsvoering én bijdragen aan een duurzame wereld voorop. Onze klanten zijn vooral ondernemers met teelt als belangrijkste bron van inkomsten, maar we hebben daarnaast ook goede relaties met investeerders die tuinbouw zien als een mooie vorm van duurzame ontwikkeling.

Een compleet bouwproject van idee tot ingeregelde kas kan door bijvoorbeeld herontwikkeling, subsidie- en vergunningsaanvragen een lange doorlooptijd hebben. Soms meerdere jaren. Vyverberg heeft de ervaring en expertise om alle fases van zo’n omvangrijk traject optimaal te begeleiden, zodat een ondernemer zich volledig kan concentreren op het besturen van zijn bedrijf.

ontwerp vyverberg advies

Ontwerp

Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie kan Vyverberg het ontwerp verzorgen. Hierbij gaan we uit van uw wensen en houden we rekening met bestemmingsplannen, vergunningen, welstand en bouwtechnische eisen. Naast de kas kunnen ook de bedrijfsruimte, technische installaties en logistieke processen in het ontwerp worden meegenomen. Vyverberg verzorgt de haalbaarheidsstudie, maakt bestekken en schrijft een begroting. Daarnaast kunnen we ook helpen bij de aanvraag van subsidieregelingen zoals het certificaat Groen Label Kas (GLK) en de Energie Investeringsaftrek (EIA).

bouw vyverberg advies

Bouw

Het onafhankelijk, zakelijk en deskundig aansturen van meerdere partijen -met soms tegenstrijdige belangen- is een van onze specialiteiten.
Voorafgaand aan de bouw voeren wij het technisch vooroverleg met alle aannemers en installateurs. We begeleiden het bouwrijp maken van het land, en stellen een Veiligheid & Gezondheidsplan op. Daarna begeleiden we de bouw, zitten de bouwvergaderingen voor, en controleren de voortgang en uitvoering ter plaatse. Tenslotte begeleiden we het inregelen van alle installaties, en dragen wij zorg voor de oplevering van het project.

bedrijfsvoering vijverberg advies

Bedrijfsvoering

Vyverberg biedt een breed scala aan aanvullende diensten. We verzorgen metingen en rapportages die nodig zijn voor het aanvragen van vergunningen of keurmerken. We kunnen alle soorten 2D- en 3D-tekeningen maken. Daarnaast zijn we officieel taxateur van tuinbouwbedrijven.
Vyverberg kan ook financiële ondersteuning bieden bij uw bedrijfsvoering. Samen met uw boekhouder zorgen wij voor financiële controle tijdens een project en bij de afsluiting. Wanneer gewenst kunnen wij ook de volledige financiële directievoering voor een bouwtraject invullen.

Vyverberg is trots op de grote diversiteit aan
klanten en projecten.

We werken met vele soorten teelt in binnen- en buitenland. We adviseren bij bouwtrajecten van 50 vierkante meter tot vele hectaren, met werkzaamheden die variëren van een taxatie tot begeleiding van een volledig nieuwbouwtraject.

Vyverberg heeft veel ervaring met energietechnologie zoals de warmtekrachtkoppeling, warmte- en koudeopslag, zonne- en windenergie, bio- installaties en Son-T en LED belichting. We kunnen uw energieverbruik inzichtelijk maken en de optimale mix van energietechnologie voor uw bedrijf bepalen.

Het succes van Vyverberg zit in de mensen.

We vormen een hecht team van ervaren professionals die passie voor hun vak hebben, en een onafhankelijk en eerlijk advies durven geven.

Vyverberg vervult een voortrekkersrol in de glastuinbouw. Onze expertise verbindt praktijk en theorie, en overstijgt afzonderlijke vakgebieden als logistiek, energie, techniek en financiën. Wij zijn niet gebonden aan leveranciers, werken conform alle geldende richtlijnen en zijn als eerste adviesbureau binnen de sector gecertificeerd in Nederland. Samen met onze klanten dragen we bij aan een sector die koploper in de wereld is, als het gaat om toepassing van innovatieve en duurzame technieken.

Duurzame glastuinbouw slaagt alleen als het rendabel is voor elke partij in de keten. De bijbehorende investeringen vragen om een goede visie voor de lange termijn. Door meer oog te hebben voor circulair gebruik van water, grondstoffen en energie, en de logistiek te optimaliseren, kunnen we samen zorgen dat het product in optimale conditie bij de consument terechtkomt.