Fromboer

Op basis van een uitgebreide haalbaarheidsstudie, waarbij is gekeken naar (semi) gesloten kassen, meerlagenteelt en de verschillende teeltfasen, is een state-of-the-art slakwekerij gerealiseerd. De eerste fase is inmiddels in bedrijf en afhankelijk van de marktontwikkeling wordt op enig moment de tweede fase in gang gezet. 

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Wil jij verder praten over het realiseren van jouw droom?

Neem dan contact op met een van ons!